Om oss

Lovsångskollektiv under ledning av makarna Johannes & Johanna Karlsson.

Lovsångskollektivet House On A Hill under ledning av Johannes Karlsson (f d Safemode) och makan Johanna startade 2020, men båda har lång erfarenhet av aktivt engagemang i olika lovsångssammanhang. Under 2023 medverkade de även i SVTs TV-Gudstjänst som besökte deras hemförsamling, Korskyrkan i Östervåla.

Johannes har tidigare bland annat producerat skivan ”Med lyfta händer” av Simeon Thelander och Samuel Lundell, som gavs ut i Adoras lovsångsserie Gemenskap.

Makarna Karlssons känsla för lättillgängliga melodier i kombination med texter som känns genuint äkta och djupt rotade i tron på Jesus, bär genom deras sånger. Arrangemangen är en frisk fläkt, som pendlar mellan den välbekanta, moderna lovsången med tyngd, till det innerliga och mer avskalade. Allt med en uppriktighet som är svår att ta miste på.

The worship collective House On A Hill led by Johannes Karlsson (formerly Safemode) and wife Johanna started in 2020, but both have long experience of active involvement in various worship contexts. During 2023, they also participated in SVT’s (Swedish Television) program Gudstjänst (Service), which visited their home congregation, Korskyrkan in Östervåla.

Johannes has, among other things, produced the album ”Med lyfta händer” by Simeon Thelander and Samuel Lundell, which was published in Adora’s hymn series Gemenskap (Community).

The Karlsson’s feeling for easily accessible melodies in combination with lyrics that feel genuinely genuine and deeply rooted in faith in Jesus, carries through their songs. The arrangement is a breath of fresh air, oscillating between the familiar, modern worship with rock-influences, to the heartfelt and more stripped down. All with a sincerity that is hard to miss.

Kontakt

Förfrågningar, bokningar m m:
info@houseonahillmusic.com